Koulutus ja työhistoria

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja amk, olen valmistunut Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta loppuvuonna 2001. Sairaanhoitajan tutkinnon syventävät opinnot olivat ensihoitotyö ja sisätautipotilaan hoitotyö.

Koulutetuksi hierojaksi olen valmistunut joulukuussa 2016, Sataedusta Kankaanpäästä.

Kuppauskurssin suoritin helmikuussa 2017.


Työhistoriaa lyhyesti

Ensihoitopalvelussa eri puolilla Pirkanmaata, Hämettä ja Satakuntaa. Hoitotasolla, mikä merkitsee lääkkeiden annostelua itsenäisesti ja/tai lääkärin konsultaation perusteella.

Terveyskeskuksista kokemusta päivystyksistä, vuodeosastoilta, lääkärin vastaanotoilta, kotihoidosta. Kaikissa sairaanhoitajan työnkuva, vastuineen ja velvollisuuksineen. Työkokemusta kotona hoidettavista, itsenäisiä päätöksiä vaativista tilanteista aina saattohoitoon tiimityössä. Lääkäri-hoitaja työpari työskentelyä, konsultaatioita.

Aluesairaaloissa ensiavussa ja osastoilla sairaanhoitajana. Monipuolinen työnkuva akuuttihoidosta vuodeosastolla annettavaan erikoissairaanhoitoon, mm. keuhkotaudeilta ja syöpäosastoilta. Tarkempi perehtyminen erikoisaloihin, potilaiden jatkohoidon menestyksekäs järjestäminen avainasemassa.

Yliopistosairaalasta kokemusta vuodeosastoilta, eniten sisätaudeilta ja kirurgialta. Sisätautien teho-osastolla sijaisuuksia, tehohoitopotilaan hoitoa moniammatillisessa työryhmässä. Sydänkeskuksen osastoilta näkemystä sydäntautien hoitoon toimenpitein ja lääkkein.

Hierojana alkuun opiskelijatyönä vuoden 2016 alkupuolelta ja koulutettuna hierojana joulukuusta 2016.

Kuppausta vuoden 2017 talvesta lähtien.