Koulutus ja työhistoria

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja amk, olen valmistunut Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta loppuvuonna 2001. Sairaanhoitajan tutkinnon syventävät opinnot olivat ensihoitotyö ja sisätautipotilaan hoitotyö.

Koulutetuksi hierojaksi olen valmistunut joulukuussa 2016, Sataedusta Kankaanpäästä.

Kuppauskurssin suoritin helmikuussa 2017.


Työhistoriaa lyhyesti

Ensihoitopalvelussa eri puolilla Pirkanmaata, Hämettä ja Satakuntaa. Hoitotasolla, mikä merkitsee lääkkeiden annostelua itsenäisesti ja/tai lääkärin konsultaation perusteella. Työparin vastuullisempi henkilö, hoitolinjauksien teko yhteistyössä, mutta lopullinen päätösvalta hoitotasoisella. Nopeat päätökset ovat arkipäivää, perusteellinen teoriatieto pakollinen osa turvallisia ja varmoja päätöksiä.

Terveyskeskuksista kokemusta päivystyksistä, vuodeosastoilta, lääkärin vastaanotoilta, kotihoidosta. Kaikissa sairaanhoitajan työnkuva, vastuineen ja velvollisuuksineen. Työkokemusta kotona hoidettavista, itsenäisiä päätöksiä vaativista tilanteista aina saattohoitoon tiimityössä. Lääkäri-hoitaja työpari työskentelyä, konsultaatioita. Yhteistyötä kaikkien terveyskeskuksen toimintojen kanssa.

Aluesairaaloissa ensiavussa ja osastoilla sairaanhoitajana. Monipuolinen työnkuva akuuttihoidosta vuodeosastolla annettavaan erikoissairaanhoitoon, mm. keuhkotaudeilta ja syöpäosastoilta. Tarkempi perehtyminen erikoisaloihin, potilaiden jatkohoidon menestyksekäs järjestäminen avainasemassa.

Yliopistosairaalasta kokemusta vuodeosastoilta, eniten sisätaudeilta ja kirurgialta. Sisätautien teho-osastolla sijaisuuksia, tehohoitopotilaan hoitoa moniammatillisessa työryhmässä. Sydänkeskuksen osastoilta näkemystä sydäntautien hoitoon toimenpitein ja lääkkein. Yrittäjänä 2016 vuoden alusta lähtien.

Kaikki nämä ovat kartuttaneet opintojen lisäksi ammattiosaamistani. Jokainen työpäivä tuo mukanaan jotain uutta, oppiminen on jatkuvaa.